Εκπαίδευση με τοRomanbo

Romanbo! Το ανδροϊδές προγραμματιζόμενο ρομπότ

Σε αυτό το μάθημα εκπαίδευσης, τα παιδιά θα μάθουν διάφορα από τον προγραμματισμό, την επιστήμη, τη δυναμική και την κινητική με την εφαρμογή διαφόρων κινήσεων.

1. Romanbo! Το ανδροϊδές ρομπότ

Χρησιμοποιώντας το διαφοροποιημένο λογισμικό προγραμματισμού που παρέχει το Romanbo και το καλύτερο περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης και το ρομπότ είναι πολύ κοντά, οι μαθητές θα βιώσουν την πορεία του προγραμματισμού που επιτυγχάνει ποικίλα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και εργασίες.

Προωθεί τη δημιουργική σκέψη και αυξάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

2. Το ανδροϊδές δεν είναι δύσκολο!

Φυσική μάθηση πώς να χρησιμοποιήσετε το ανδροϊδές:
Με τη βήμα προς βήμα εκμάθηση εκτός του απλού εγχειριδίου το πώς να χρησιμοποιήσετε το ανδροϊδές μαθαίνεται πολύ φυσικά.

3. Μαθαίνουμε και δύσκολα περιεχόμενα με διασκέδαση.

Υπάρχουν τρόποι για τη χρήση του ρομπότ και παρουσιάζονται με διάφορα υλικά:
Τα παιδιά θα μάθουν το ρομπότ, το μηχανισμό του ρομπότ και το λογισμικό, προγραμματίζοντας το εύκολα και με διασκέδαση.

4. Διάφορα περιεχόμενα

Επιτεύγματα που αντλούνται από διάφορα περιεχόμενα και αποστολές εκμάθησης:
Η εκτέλεση ενδιαφερόντων αποστολών θα προωθήσει τη δημιουργική σκέψη και θα αυξήσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.