ΕκπαίδευσηRoboKit

Η ευχαρίστηση του προγραμματισμού συναντιέται ελεύθερα όχι μόνο σε υπολογιστές, αλλά και σε Smart Phones και Tablets.

Τα Ρομποτικά μαθήματα κατάρτισης επικεντρώνονται στη δημιουργία της αίσθησης της εγγύτητας και την τόνωση του ενδιαφέροντος για τη ρομποτική.
Είναι συστηματικά διαμορφωμένο για να θέσει τα στερεά θεμέλια στην ανάπτυξη της γνώσης των παιδιών .

Μέσω της ικανότητάς του παιδιού να αξιοποιεί τις σχολικές γνώσεις, θα διαμορφώσει την εμπιστοσύνη στη ρομποτική και θα αυξήσει την αρμονική ικανότητα, την ικανότητα σκέψης και της επίλυση προβλημάτων.

Αποτελείται από επίπεδα μάθησης ανάλογα με την ικανότητα των μαθητών, τα επίπεδα αρχάριων, το ενδιάμεσο επίπεδο, το επίπεδο προόδου και το βαθύτερο επίπεδο.

1. Κατανόηση των Ρομποτ

  • Το RobotKit αναπτύχθηκε από την Intelligent Robot-Εκπαίδευση Ομάδα με σκοπό την προώθηση επιστημονικών ταλέντων και να διεξάγει τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση.
  • Συμπεριλαμβάνετε η ενότητα κυκλωμάτων, εκπαίδευση σε αισθητήρες, ηλεκτρονική, μηχανική και υπολογιστικές τεχνολογίες πέρα από την απλή μέθοδο συναρμολόγησης.
  • Βιώνουν τις αρχές κατανόησης και λειτουργίας στις δομές των συσκευών και των μηχανών κατά τη συναρμολόγηση διαφόρων μοντέλων.
  • Με τουβλάκια ασφαλούς κυκλώματος, είναι δυνατόν να συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί οποιαδήποτε στιγμή.
  • Είναι δυνατή η κατανόηση των εσωτερικών κατασκευών και συμπεριφορών των πραγμάτων και η ενίσχυση της ικανότητας αντίληψης του χώρου κατά τη συναρμολόγηση.

2. Εύκολο ακόμη και για αρχάριους

Εύκολος και ενδιαφέρον προγραμματισμός
Το περιβάλλον GUI (Graphical User Interface) διευκολύνει τον δύσκολο και περίπλοκο προγραμματισμό

3. Εκμάθηση με το βιβλίο εργασιών

Το βιβλίο εργασιών ενισχύει περισσότερο το μάθημα.
Είναι διαμορφωμένο ώστε να ελέγχει και να επανεξετάζει τα βασικά περιεχόμενα που έχουν μάθει τα παιδιά  για να μεταβούν στο επόμενο επίπεδο εφόσον έχουν μάθει σίγουρα τα προηγούμενα.

Είναι διαμορφωμένο ώστε ο μαθητής όταν ολοκληρώσει το βιβλίο εργασίας να κερδίσει το επίτευγμα. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να αυξηθεί η ικανότητα αυτοδιδασκαλίας.

4. Από την κατασκευή μέχρι τον προγραμματισμό

Κατασκευή:
Κατασκευάζουν το επιθυμητό ρομπότ χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα του RoboKit.
Προγραμματισμός:
Προγραμματίζουν τις επιθυμητές κινήσεις χρησιμοποιώντας τη λογική.
Επίλυση σφαλμάτων:
Βρίσκουν και διορθώνουν σφάλματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.