Εκπαίδευση με τοBlack Line Pro

Μεγάλα βήματα προς το μέλλον με το Black Line Pro

Το Black Line Pro είναι το ρομπότ διαγωνισμού από τη RoboRobo, προορίζεται για εξατομικευμένη εκπαίδευση ώστε ο μαθητής να εκπαιδεύεται για τους διαγωνισμούς ρομποτικής.
Οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν το ρομπότ σε διάφορες μορφές και να προγραμματίσουν με ακρίβεια διάφορους αισθητήρες.
Είναι σίγουρο ότι θα αυξηθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και η ικανότητα προγραμματισμού.

1. Line Tracer

Το Line Tracer είναι το έξυπνο ρομπότ που κινείται κατά μήκος της γραμμής εντός ενός καθορισμένου χώρου.

Χρησιμοποιώντας τον υπέρυθρο αισθητήρα για να εντοπίσετε τη γραμμή που υπάρχει στο πάτωμα, εκτελεί την αποστολή για να πάει στον προορισμό του. 

2. Κατασκευάστε το όπως το θέλετε

Μπορείτε να κατασκευάσετε το ρομπότ σε διάφορες μορφές ώστε να εκτελέσει αποστολές σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας, τα πλαίσια και οι κινητήρες συναρμολογούνται επιπρόσθετα για να κάνουν τα ρομπότ κατάλληλα για τις αποστολές.